Styret & øvrige verv

STYRET

Leder:
Oddvar Vassliås, 6968 Flekke
Tlf.: 57 73 57 41/907 60 263/oddvv@online.no

Nestleder:
Kjell Roar Hansen, Lørgeveien 3 – 3185 Skoppum Tlf.: 909 68 893/kjell.roar.hansen@kriminalomsorg.no

Kasserer, ansvarlig for medlemslister og salg av foreningens effekter:
Ynskje Kaldheim, Smidjebergvegen 25 – 4265 Håvik Tlf.: 52 85 17 53/982 49 697/post@arbeidshesten.com

Sekretær:

Gerd Bakke, Vesterveien 130 – 4817 His Tlf.: 412 18 649/gerd.bakke@outlook.com

Annonse- og sponsorkontakt:

Jarle I. Johansen, Reinveien 10 – 9020 Tromsdalen Tlf.: 916 08 931/jarle.johansen@tromsfylke.no

Styremedlemmer:

Jarle Johansen, Reinveien 10 – 9020 Tromsdalen Tlf.: 916 08 931/jarle.johansen@tromsfylke.no

Aktivitetsutvalg:

Brukshestkjøring:

Tore Lunde, 5690 Lundegrend Tlf.: 953 35 979/E-post: tore.lunde@haugnett.no

Pløying:

Kai Jack Tohn, Barkåkerveien 1 – 3157 Barkåker – Tlf.: 913 45 340/E-post: kai_jack@live.no

Øystein Lien, Frank Pedersen og Jarle Ingvald Johansen

Representanter til Norsk Hestesenter Starum:
Kommer

Websideansvarlig:

Oddvar Hjørdisson Olsen, Nord-Torpaveien 1341 – 2880 Nord-Torpa – Tlf.: 905 48 863 E-post: oddvar@spydspissen.no

Valgkomité:
Jens Peder Nielsen

Sjur Haugen

Ole-Viktor Larsen