Bladet

Bladet «Arbeidshesten» er foreningens medlemsblad. Det utgis fire ganger i året i et opplag på 600.

Vår redaktør er helt avhengig av å få tilsendt stoff fra medlemmer for å kunne lage et godt blad. Digitale bilder som sendes inn må ha høy oppløsning (min 300 dpi), de lagres som jpg eller tiff. Alle artikler står for forfatterens egen regning.

INNSENDING AV STOFF TIL REDAKTØR: Inger Grønntun. E-post: ingergro@hotmail.com

Gamle medlemsblader kan kjøpes ved å kontakte Ynskje Kaldheim tlf. 52 85 17 53, E-post: post@arbeidshesten.com. Pris er 40,-/blad, porto tilkommer.

Annonsepriser pr utgave: (små medlemsannonser er gratis!)

For de mindre annonsene avtales prisen ut fra størrelse og plassering. Annonsører som vil være faste annonsører i flere nummer (4 nr. eller mer), gis 15 % rabatt. Kontaktperson for eksterne annonser er Anne Arnesen.

Medlemmene oppfordres også til å benytte annonsemulighetene i bladet vårt. Det kan være positivt hvis vi kan hjelpe hverandre ved å etterspørre eller tilby for salg redskap, kjøretøy, seletøy, tjenester m.m.  Send gjerne med foto av det man ønsker å kjøpe eller har for salg.

Mindre medlemsannonser er gratis, og sendes direkte til redaktøren. Send gjerne med bilde.