Om foreningen

Foreningen Arbeidshesten har ca. 400 medlemmer på landsbasis.

Foreningen Arbeidshesten fokuserer på hestens mange fordeler og oppmuntrer interesserte til å ta i bruk arbeidshesten fordi:

 • Hesten har god fremkommelighet i bratt terreng
 • Hesten er skånsom, miljøvennlig og miljøskapende
 • Hesten reduserer jordpakking, og er basert på fornybar energi

Det er stadig stigende interesse for bruk av hest i jord- og skogbruk.

Foreningen Arbeidshesten ivaretar hestebrukernes interesser ved å:

 • Markedsføre eksisterende redskap
 • Utvikle og forbedre redskap
 • Stimulere til opplæring i bruk av arbeidshest
 • Framheve hestens fordeler i jord og skogbruk
 • Øke interessen for arbeidshest ved å arrangere tevlinger, kurs og fagdager
 • Ta vare på kulturarven

Foreningen Arbeidshesten arrangerer

 • Norgesmesterskap i pløying, skogshest og brukshest
 • Våronn, pløye og skogshestkurs
 • Fagdager og demonstrasjoner
 • Vi utgir medlemsblad og har fylkeskontakter over hele landet.

Last ned våre vedtekter.